Welkom

Bedankt!

15-10-2015 Nieuwegein
Op 9 oktober jl. vond het congres Natuurlijk Ondernemen plaats. We hebben al vele positieve reacties mogen ontvangen. Inmiddels is deze dag bij ons allemaal ingedaald en kijken we terug op een geslaagd congres.

Natuurlijk was deze dag geen succes geworden zonder de aanwezige deelnemers, dagvoorzitter, sprekers en sponsoren. Samen hebben we ervoor gezorgd dat het congres een succes is geworden.

Mocht ik u niet persoonlijk hebben gesproken op de dag zelf, dan wil ik u via deze weg, namens het gehele team van De Groene Koepel, bedanken voor uw bijdrage.

Marieken Nieuwdorp
Directeur De Groene Koepel, te gast in de natuur


Toekomst recreatiebranche: ‘No story, no glory’

Congres Natuurlijk Ondernemen startpunt discussie overnachten in de natuur

16-10-2015 Nieuwegein – Door zich te onderscheiden, samen te werken en te innoveren kan de recreatieondernemer overleven in de huidige verzadigde markt. Dit is de belangrijkste conclusie van het congres Natuurlijk Ondernemen, dat op vrijdag 9 oktober, de dag van de Duurzaamheid, plaatsvond.

Op het congres was een interessante mix aan organisaties uit of gelieerd aan de (verblijfs)recreatiesector aanwezig. Zowel ondernemers, overheden, terreinbeheerders, adviesbureaus en marketingorganisaties wisselden met elkaar van gedachten over de hoofdvraag van het congres: Hoe ziet voor u de (duurzame) verblijfsrecreatie in de toekomst eruit? Professor Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, hield de deelnemers in zijn keynote-presentatie een spiegel voor: ‘De wereld verandert en u moet mee veranderen. Mobiliseer friskijkers en dwarsdenkers uit de sector. Ga reflecteren (zijn wij nog wel nodig?). Stop met doorhollen, maar ga nadenken.’

Overlevingsstrategie
In veertien sessies met gedreven sprekers uit de recreatiebranche, onderwijs, overheid en culturele sector gingen de deelnemers dieper in op diverse vraagstukken. Bijvoorbeeld: Hoe kan er ecologische meerwaarde worden gegeven aan een locatie? Waar kan een ondernemer ondersteuning vinden voor innovatie- of investeringsplannen? Is het mogelijk dat verblijfsrecreatie in de natuur positief uitpakt voor de natuur? Door de gevarieerde achtergrond van de deelnemers kwamen er interessante uitkomsten uit de discussies.

In het algemeen kwamen storytelling, een goede profilering, verbinding en samenwerking naar voren als beste overlevingsstrategieën voor een recreatieonderneming. Daarnaast kregen de deelnemers een paar duidelijke boodschappen mee: de natuur is uw belangrijkste kapitaal en zou een bron moeten zijn van economische en maatschappelijke ontwikkeling, niet een ‘hindernis’. Weet wat uw verhaal is, en vertel het! Erfgoed is erg belangrijk bij het zoeken naar identiteit. En als laatste: samenwerken binnen en buiten de branche wordt heel belangrijk in de toekomst.

Film ‘In gesprek met’
Tijdens het congres is een film vertoond waarin zeven stakeholders hun toekomstbeeld schetsen van het (duurzaam) overnachten in de natuur. Aan het woord komen Kees van Wijk (directeur VVV Nederland), Willemieke de Waal (directeur Kennemer Duincampings), Margreet Toonen (lid management NHTV Academy for Leisure), Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten), Adri van der Weyde (voorzitter RECRON), Mariëtte Pennarts (gedeputeerde Provincie Utrecht), Willem Lageweg (directeur MVO Nederland). Bekijk de film hier:

Vervolg van de discussie
Om ondernemers te blijven inspireren bij de transitie naar een toekomstbestendige sector gaat De Groene Koepel vervolgsessies organiseren. Marieken Nieuwdorp, directeur De Groene Koepel: ‘Na deze inspirerende discussiedag met vele invalshoeken diepen we de meest besproken onderwerpen van het congres Natuurlijk Ondernemen verder uit. De sector staat voor grote uitdagingen. Veranderingen in bedrijfsvoering zijn onoverkomelijk, en bieden tegelijkertijd grote kansen. We blijven een platform bieden voor de ideeën en plannen die kunnen helpen bij de transitie tot een beter renderende sector en een aantrekkelijkere samenleving.’

Jan Rotmans geeft de key note speech ©De Groene Koepel
_3 de levendige discussie wordt in de zon doorgezet
_5 dagvoorzitter Bart Krull bespreekt met de congresresultaten met de sessieleiders
20151009 DGK Congres NO-067